Disclaimer

De opmaak en de inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. De website is eigendom van Huyberts Keukens en Interieurs bv. Op de inhoud ervan rust auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Huyberts Keukens en Interieurs  is het niet toegestaan onderdelen van deze website te kopiëren.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Huyberts Keukens en Interieurs  niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Huyberts Keukens en Interieurs  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Huyberts Keukens en Interieurs is een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17134421.