Privacy Statement

Voor Huyberts Keukens staat uw belang centraal. Dat betekent dat wij diensten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen en belangen. Onze service is gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Wanneer u tijdens een bezoek aan deze website persoonsgegevens achterlaat, streven wij ernaar deze zodanig te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

De gegevens die u ons toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan Huyberts Keukens verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Huyberts Keukens aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Huyberts Keukens behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.